INTEGRITETSPOLICY

Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in på Framtidsvillan.se endast används för avsedda ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning. Denna policy beskriver hur vi på Framtidsvillan.se skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig och hur använder ni den?
För att vi ska kunna svara på en fråga från dig, måste du lämna över dina personuppgifter till oss. Denna information använder vi sedan för att kunna kontakta dig. Vi kommer inte samla in mer information än vad det aktuella syftet avser.

VI KRÄVER DITT SAMTYCKE
För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i samband med att du använder formuläret på vår webbplats. För att lämna samtycke behöver du bocka för kryssrutan längst ner i formuläret där vi ber dig bekräfta ditt samtycke. Ditt samtycke bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy. Du kan närsomhelst ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register.

HUR LÄNGE SPARAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?
Hur länge vi sparar dina personuppgifter varierar beroende på ändamålet. Uppgifter som du skickat in via vårt formulär sparas till dess att vi har behandlat din förfrågan. Vi har därefter som rutin att gallra bort ej längre nödvändiga uppgifter två år efter att de skickats in.